Verandering

Over verandering

Hierdoor lukt het wel!

  • Zelfwaardering is de basis tot verandering
  • Gebruik maken van jouw intrinsieke motivatie
  • Verbinding tussen persoonlijk groei, gezondheid en leefstijl
  • Kost weinig tijd en energie
  • Als doelstelling haalbare stappen
  • Aansluitend bij jouw dagelijks leven
  • Ervaren hoe het is om jouw leven mooier te maken

De meeste goede voornemens sneuvelen binnen 3 maanden. Ook als doelen SMART geformuleerd worden. Vaak komt dit doordat we te veel en te snel willen. “Het moet wel zoden aan de dijk zetten”.

We verwachten veel, gooien het roer om. Een bekend voorbeeld is het massaal afnemen van een sportschool abonnement in januari. Ons voornemen is om drie keer per week naar de sportschool te gaan. In het begin zijn we enthousiast, dan volgt de fase waarin we gaan nadat we onszelf streng hebben toegesproken “het is goed voor je”. Dan slaan we een keer over, omdat het echt niet uitkomt en al snel gaan we helemaal niet meer.

Dit noemen we het supermanfenomeen: we starten vol goede moed en met de verwachting snel een fantastisch lijf te krijgen. De praktijk is echter dat veel sportscholen een relatief groot ‘slapend’ ledenbestand hebben. Binnen 3 maanden lukt het veel mensen niet meer om consequent 3 keer per week naar de sportschool te gaan.

Niet alleen bij sporten, ook bij andere leefstijlthema’s zien wij vaak dit supermanmechanisme aan het werk met terugval als uiteindelijk resultaat na de initiële vooruitgang.

Ik behoed je voor eerder genoemde valkuilen en ik sta voor blijvend resultaat.

Start typing and press Enter to search