Vertrouwen op
je innerlijke kompas

HSP Herkennen

Hooggevoelige mensen hebben vaak aan een half woord genoeg. Zodra de term valt,
zegt hun innerlijke weten dat dit op hen van toepassing is.

Short-cut naar het herkennen van hoog sensitiviteit

zeer empathisch – peoplemanager – patronen in gedrag zien – ‘herdershondje’ van de groep

en lijken meer dan gemiddeld moeite te kosten om aan te wennen/ mee om te gaan. Een HSP-er maak je bijvoorbeeld doorgaans niet blij met een surprise-party.

(verdriet/ boosheid/ angst/ vreugde/ enthousiasme …). Sociale interacties leiden tot sterke emoties waarvan de intensiteit voor de niet-HSP vaak moeilijk te begrijpen is. Dit geldt zowel voor de positieve emoties (zich verheugen op iets en daardoor heel onrustig zijn) als voor negatieve emoties (bv feedback niet kunnen händelen).

 

consciëntieus – idealistisch – krijgt in deze procedure iedereen gelijke kansen? – wordt ik fair behandeld? – worden ieders belangen gelijkwaardig behartigd?

– De niet-HSP’er begrijpt vaak niet waarom de hooggevoelige persoon het moeilijk heeft. Hierdoor kan makkelijk een gevoel van afgewezen worden ontstaan (want alles komt harder aan). 
– De HSP’er snapt niet ‘hoe de wereld/ het systeem/ de organisatie/ de ander’ functioneert. Dit leidt vaak tot het gevoel ‘er is iets mis met mij’.

Onder goede, steunende omstandigheden in een veilige omgeving kunnen hoog gevoelige mensen vaak buitengewoon goed presteren. Voelen zij zich echter op wat voor manier dan ook onder druk gezet dan is hun gedrag/ prestatie vaak ver onder de maat.

 (van baby af aan) aanwezig. De gevoeligheid is dus niet opeens begonnen.

Wat het soms lastig maakt om HSP te herkennen

Hooggevoelige mensen delen een aantal eigenschappen. Daarnaast verschillen ze onderling enorm. Zowel in hun sensitiviteit als in hun overige eigenschappen.

de herkenbare eigenschappen. De stressreactie is vaak heel zichtbaar. Denk aan vermoeidheid, een kort lontje, vaak ziek zijn, gevoelens van eenzaamheid, somberheid of paniek. Het onderliggende mechanisme is moeilijker te herkennen.

Uiteindelijk zijn alleen nog de stressreacties zichtbaar
– Gaat op stoornis lijken
– 1 kenmerk neemt de overhand (bv angst)

verbloemen de eigenschap. De persoon wordt bijvoorbeeld kortaf of focust zich 300% op het werk.

of langdurige overload kenmerken van HSP gaan vertonen.

Een nadere uitwerking

Elke bestaande vragenlijst kent zijn beperkingen in de herkenning van hooggevoeligheid. Ik pretendeer niet dat onderstaand overzicht volledig is. Maar soms kan het prettig zijn om een overzicht na te lopen en te screenen wat je herkent.

Scroll naar boven